Vestingstad Nijmegen 1750

In de voetsporen van kaartenmaker Kiers

20,00

direct leverbaar!

Titelspecificaties
Titelspecificaties
Vestingstad Nijmegen 1750
Regio
UitgavedatumDecember 2022
Uitgever

ISBN

9789464550122

Auteursnaam

P Klinkenberg , P Altena , P van der Heijden

Categorie ,
December 2022 | Verloren | 9789464550122 | P Klinkenberg , P Altena , P van der Heijden
Extra titelinformatie

In de schatkamer van het Nationaal Archief bevinden zich twee vrijwel onbekende plattegronden van de stad Nijmegen uit het jaar 1750. Daarbij ook nog een uniek schetsboek met een enorme reeks aan opmetingen en detailtekeningen.

Maker van het schetsboek van die plattegronden is de Groninger militair ingenieur Klaas Willem Kiers. Hij kreeg van stadhouder Willem IV de opdracht om de stad en vesting in kaart te brengen, met als uiteindelijke doel: een maquette van het strategisch zo belangrijke Nijmegen. Die maquette is zoekgeraakt, maar het voorbereidend tekenwerk is bewaard gebleven. Dat is zeer uitzonderlijk: van heel wat vestingsteden is er wel een plattegrond, maar de schetsen die zo'n plattegrond mogelijk maakten ontbreken. Met de plattegronden en detailtekeningen loodst Kiers de kijker en lezer terug in de tijd, langs de Nijmeegse straten, poorten en vestingwerken van bijna drie eeuwen geleden.

De detaillering van Kiers dwingt bewondering af. Dit boek laat zien op welk kruispunt ingenieur Kiers, opdrachtgever Willem IV en de rumoerige stad en vesting Nijmegen elkaar halverwege de achttiende eeuw ontmoetten. Uit de overdaad aan detailtekeningen is een keuze gemaakt die inzicht geeft in het werk van Kiers en de rijkdom van het overgeleverde materiaal.

Met twee uitvouwbare kaarten.