Genesis | Sebastiao Salgado

(Engelstalige versie)

50,00

niet direct leverbaar
mail ons voor de levertermijn

Titelspecificaties
2015 | Taschen | 9783836538725 | 520 | Dennis Hopper | 234 x 355 x 48 mm
Extra titelinformatie
Dit monumentale fotoboek biedt een epische lofzang op de natuur, de dieren en inheemse volkeren van deze wereld wier cultuur onaangetast is gebleven door de moderne tijd. De Braziliaanse fotograaf Sebastiao Salgado bezocht gedurende acht jaar 32 bestemmingen in Antarctica, Amerika, Afrika en Nieuw-Guinea om in tijdloos zwart-wit en geïnspireerd door het Bijbelse scheppingsverhaal zijn romantische visie op de aarde te geven. De beelden combineren landschappen en opnamen van wilde dieren met portretten van Papoea’s, rendierjagers in Antarctica, indianen uit het Amazonegebied en nomadische boeren in Afrika. Salgado laat zien dat bijna de helft van de aarde nog in een natuurlijke staat verkeert. Tegelijkertijd waarschuwt hij tegen de verdere aantasting van de biodiversiteit door ontbossing. Het kloeke boek bevat teksten van de fotograaf en zijn vrouw Lélia Wanick Salgado. Een deel van de opbrengst investeert Uitgeverij Taschen in de Stichting Terra, die zich ten doel stelt Salgado's familieboerderij door aanplant van bomen te transformeren tot een natuurreservaat.Drs. R. Suermondt