Ruimte voor de rivier | Dirk Sijmons

Veilig en mooi landschap

49,50

niet direct leverbaar
mail ons voor de levertermijn

Titelspecificaties
Titelspecificaties
Ruimte voor de rivier | Dirk Sijmons
Regio
UitgavedatumDecember 2017
Uitgever

ISBN

9789492474933

Categorie
December 2017 | Blauwdruk | 9789492474933
Extra titelinformatie
Met Ruimte voor de Rivier is het Nederlandse rivierenlandschap aangepast aan de huidige klimaateisen. Het gebied werd niet alleen veiliger maar met de doelstelling van ruimtelijke kwaliteit ook mooier. Meer dan dertig projecten werden in een tijdsbestek van enkele jaren gerealiseerd.Ruimte voor de Rivier is een geweldige operatie die nu is vastgelegd in een vuistdik, uitbundig geïllustreerd boekwerk RUIMTE VOOR DE RIVIER - MOOI EN VEILIG LANDSCHAP. In essays van de betrokken rijksadviseurs voor het landschap Dirk Sijmons, Yttje Feddes en Eric Luiten wordt duidelijk waarom de operatie zo succesvol kon verlopen, binnen de afgesproken tijd en binnen het budget. In een uitvoerige inleiding verklaart Fred Feddes hoe de Nederlandse cultuur langzamerhand rijp werd voor deze unieke en breed gedragen benadering waarin natuur, techniek en architectuur samen op gingen. Fotograaf en landschapsarchitect Jeroen Bosch bracht de afgelopen maanden alle locaties overtuigend in beeld, met oog voor de gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit.RUIMTE VOOR DE RIVIER - MOOI EN VEILIG LANDSCHAP telt 320 pagina's en kost € 49,50. ISBN 978-94-92474-93-3Er verschijnt ook een Engelstalige editie.Met bijdragen van Jan van der Grift, Mark Hendriks, René Siemens, Marc Nolden, Martine Bakker en Michael van Buuren.