Moderniteit in Kaart

ontwerp en ruimte in de moderne tijd

34,95

direct leverbaar!

Titelspecificaties
Titelspecificaties
Moderniteit in Kaart
Regio
Uitgavedatum 2023
Uitgever

ISBN

9789462585942

Auteursnaam

John Steegh & Harrie Teunissen

Categorie ,
2023 | WBooks | 9789462585942 | John Steegh & Harrie Teunissen
Extra titelinformatie

Intrigerende landkaarten van over de hele wereld, verdeeld in tien thema's Gebaseerd op een particuliere collectie die wereldwijd uniek is

De moderne tijd is ondenkbaar zonder kaarten. Elk onderwerp met een ruimtelijke dimensie lijkt inmiddels wel op papier of scherm in kaart gebracht.Er zullen nog veel bruikbare topografische kaarten verschijnen, maar de vorm van dergelijke kaarten is op zijn grenzen gestoten. We staan al met één been in het tijdperk van 'voorbij de kaart' en juist dát maakt terugblikkend nieuwe inzichten mogelijk in het ordenend principe van moderne kaarten. Moderniteit in kaart is gebaseerd op de collectie Steegh-Teunissen, een van de grootste particuliere kaartverzamelingen in Nederland, met zo'n 18.300 losse kaarten en 2550 atlassen, kaartboeken en reisgidsen. De hoofdmoot van de verzameling beslaat de negentiende en twintigste eeuw. De voornaamste thema's zijn watermanagement, stadsontwikkeling, etnische relaties en militaire conflicten. De focus is wereldwijd, met unieke kaarten die dikwijls niet in archieven en musea zijn terug te vinden. Zo'n 250 kaarten zijn te zien in de tentoonstelling in het Design Museum in Den Bosch.